Μια νέα ματιά


                                          tekmoras
---
--
-

Το πραγματικό ταξίδι δεν έγκειται στην αναζήτηση
νέων τόπων αλλά στην απόκτηση νέων ματιών.

                                            Marcel Proust.
---
--
-
Related Posts with Thumbnails