Χαμένες ψυχές


                                         

                               tekmoras

---
--
-


Είναι τραγικό πόσο λίγοι άνθρωποι εξουσιάζουν τις
ψυχές τους πριν πεθάνουν.
Οι περισσότεροι είναι άλλοι άνθρωποι.
Οι σκέψεις τους είναι γνώμες άλλων,
η ζωή τους μια μίμηση, τα πάθη τους αποφθέγματα άλλων.

                                                               Oscar Wilde 


---
--
-

Αναστάτωση

                             Georges Braque

--- 
--
-


Οι άνθρωποι δεν αναστατώνονται από τις καταστάσεις 
καθαυτές, αλλά από εκείνα που νομίζουν ότι 
βλέπουν σε αυτές. 


                                            Επίκτητος.


---
--
-
Related Posts with Thumbnails