Συνειδησιακή εξέλιξη και ανθρώπινη επιβίωση

                                            tekmoras
--
-
Διπλωματικές διαπραγματεύσεις, διοικητικά και νομικά μέτρα, 
οικονομικές και κοινωνικές κυρώσεις, στρατιωτικές επεμβάσεις 
και άλλες παρόμοιες προσπάθειες είχαν ελάχιστη επιτυχία. 
Στην πράξη, δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα απ' όσα 
μπόρεσαν να λύσουν. 
Γίνεται όλο και πιο φανερό γιατί ήταν καταδικασμένες 
σε αποτυχία. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να 
ανακουφίσουν την κρίση έχουν τις ρίζες τους στην ίδια 
ιδεολογία η οποία εξαρχής την προκάλεσε. 
Σε τελική ανάλυση, η σημερινή παγκόσμια κρίση είναι 
κατ' ουσίαν μια ψυχοπνευματική κρίση. 
Αντανακλά το επίπεδο της συνειδησιακής εξέλιξης του 
ανθρώπινου είδους. 
Είναι δύσκολο, κατά συνέπεια, να φανταστούμε πως θα 
μπορούσε να λυθεί χωρίς μια ριζική εσωτερική μεταμόρφωση 
της ανθρωπότητας σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς την αναγωγή 
της τελευταίας σε ένα ανώτερο επίπεδο συγκινησιακής 
ωριμότητας και πνευματικής επίγνωσης.
Το έργο να ενσταλαχτεί στην ανθρωπότητα ένα εντελώς 
διαφορετικό σύνολο αξιών και σκοπών μοιάζει ελάχιστα 
ρεαλιστικό και πολύ ουτοπικό για να προσφέρει οποιαδήποτε 
αληθινή ελπίδα. 
Λαμβάνοντας υπόψη το δεσπόζοντα ρόλο της βίας και της 
απληστίας στην ανθρώπινη ιστορία, το ενδεχόμενο να 
μεταμορφωθεί η σύγχρονη ανθρωπότητα σε ένα είδος ατόμων 
ικανών για ειρηνική συνύπαρξη με τους συνανθρώπους τους 
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα και θρησκευτικές ή  πολιτικές 
πεποιθήσεις, πόσο μάλλον με τα άλλα είδη, οπωσδήποτε δεν 
ακούγεται πειστικό. 
Αντιμετωπίζουμε την ανάγκη να ενσταλάξουμε στην ανθρωπότητα 
βαθιές ηθικές αξίες, ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των άλλων, 
αποδοχή της ηθελημένης απλότητας και μια οξεία επίγνωση των 
οικολογικών αναγκαιοτήτων. 
Εκ πρώτης όψεως, ένα τέτοιο έργο παρουσιάζεται υπερβολικά 
φανταστικό ακόμη και για ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Παρ' όλα αυτά, όσο σοβαρή και κρίσιμη και αν παρουσιάζεται 
η κατάσταση, ίσως να μην είναι τόσο ανέλπιδη όσο φαίνεται. 
Έπειτα από σαράντα και πλέον χρόνια εντατικής μελέτης των 
ολοτροπικών καταστάσεων συνείδησης, κατέληξα στο 
συμπέρασμα πως οι θεωρητικές ιδέες και οι πρακτικές 
προσεγγίσεις που ανέπτυξε η υπερατομική ψυχολογία, επιστήμη 
η οποία προσπαθεί να συνθέσει την πνευματικότητα με το νέο 
παράδειγμα που αναδύεται στην δυτική επιστήμη, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην ανακούφιση της κρίσης την οποία όλοι 
αντιμετωπίζουμε. 
Αυτές οι παρατηρήσεις υπονοούν πως η ριζική ψυχοπνευματική 
μεταμόρφωση  της ανθρωπότητας δεν είναι μόνο δυνατή αλλά 
ήδη δρομολογημένη. 
Το ερώτημα είναι μόνο αν θα υπάρξει αρκετά γρήγορη και 
εκτεταμένη ώστε να αναστρέψει το σημερινό αυτοκαταστροφικό 
ρεύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
---
--
-
                                                 Stanislav Grof 

Η ψυχολογία του μέλλοντος, Αθήνα, Αρχέτυπο, 2000, σ.σ 371-372

---
--
-
Related Posts with Thumbnails