Ηθική


                                          tekmoras
---
--
-

Κάθε ανθρώπινη πράξη λαμβάνει χώρα μέσα στο λόγο. 
Κάθε πράξη, μέσα στο λόγο, γεννά έναν κόσμο που τον 
δημιουργούμε μαζί με τους άλλους μέσα στη συμβίωση 
που γεννά τον άνθρωπο ως ύπαρξη. 
Συνεπώς κάθε ανθρώπινη πράξη έχει ηθική σημασία ως 
πράξη που συγκροτεί τον ανθρώπινο κόσμο. 
Ο δεσμός μεταξύ των ανθρώπινων υπάρξεων αποτελεί, 
σε τελευταία ανάλυση, το θεμέλιο κάθε ηθικής ως 
στοχασμού πάνω στη νομιμότητα της παρουσίας του άλλου.Το δέντρο της γνώσης, Αθήνα: Κάτοπτρο, 1992, σ.253 

 
--
Related Posts with Thumbnails