συνειδησιακή εξέλιξη 2


                                             tekmoras
--

''Ίσως κάποια στιγμή φτάσουμε ως ανθρωπότητα,
σε ένα επίπεδο συνειδησιακής εξέλιξης που να
αξίζουμε το υπερήφανο όνομα που δώσαμε στο
είδος μας: homo sapiens''
                                                Stanislav Grof 
---
--
-
Related Posts with Thumbnails