Με τούτα ...

tekmoras

---

                 ...  και με εκείνα,


                                                          εσυνέβη !


---
--
-

Ο εσωτερικός διάλογος ...
tekmoras


---


     Όταν σταματώ τον εσωτερικό διάλογο

         του εαυτού μου,

     αντιλαμβάνομαι  ότι μπορώ να ακούσω

         την αληθινή μου φωνή  ...


---
--
-
Related Posts with Thumbnails