Ρώμη

Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ρωμύλος
θεμελίωσε τη Ρώμη στον Παλατίνο
Λόφο στις 21 Απριλίου 753 π.Χ..
Στη συνέχεια σκότωσε το δίδυμο αδελφό
του Ρώμο και έγινε ο πρώτος βασιλιάς της.

Άλλος μύθος θέλει τον ευγενή Αινεία απο τη Τροία, ο οποίος

έφυγε όταν καταστράφηκε η Τροία στον Τρωικό πόλεμο,

να είναι ιδρυτής της Ρώμης αλλά αυτός ο μύθος επινοήθηκε

απο τους Ρωμαίους συκλητικούς όταν η Ρώμη έγινε

αυτοκρατορία και ήθελαν να είναι μια πολιτική συνέχεια μιας

άλλης μεγάλης πόλης. Αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν

την ύπαρξη οικισμών στην περιοχή ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ.

Η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα διαδοχικά στο Ρωμαϊκό Βασίλειο,

τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία και τελικά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Στην ακμή της η επιρροή της επεκτεινόταν σχεδόν σε όλη την

Ευρώπη και τις ακτές της Μεσογείου, ενώ ο πληθυσμός της

υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο. Με την μετάβαση

στο Χριστιανισμό απέκτησε και θρησκευτική σημασία και

καθιερώθηκε ως η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Μετά την

πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η πόλη παρήκμασε και

ο πληθυσμός μειώθηκε αισθητά. Στην περίοδο της Αναγέννησης

δεν είχε πια την πολιτική ισχύ του παρελθόντος, γνώρισε όμως

πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη λόγω της παρουσίας

του Πάπα.

Το 1871 έγινε η πρωτεύουσα της ενοποιημένης Ιταλίας.

Τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο ο

πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά και σήμερα η ευρύτερη

μητροπολιτική περιοχή έχει πάνω από 5 εκατομμύρια κατοίκους.

---

--

-

Η μουσική είναι του Mathias Klingner

Λιώνω... χρυσό !!

Χρυσός.. το μέταλλο που από την αρχαιότητα έβαζε

τον κόσμο σε μεγάλους μπελάδες.

Μπορεί να βρεθεί, εκτός φυσικά απο τα ορυχεία,

και σε κοίτες ποταμών σε καθαρή μορφή και μπορεί

να διαμορφωθεί σχετικά εύκολα τόσο σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος όσο και θερμαινόμενος.

Σοβαρό πλεονέκτημά του αποτελεί ότι δεν οξειδώνεται.

-

-

Το λιώσιμο του χρυσού, έκανε ο V angel στο εργαστήρι του.

Related Posts with Thumbnails