Μια νέα ματιά


                                          tekmoras
---
--
-

Το πραγματικό ταξίδι δεν έγκειται στην αναζήτηση
νέων τόπων αλλά στην απόκτηση νέων ματιών.

                                            Marcel Proust.
---
--
-

Ηθική


                                          tekmoras
---
--
-

Κάθε ανθρώπινη πράξη λαμβάνει χώρα μέσα στο λόγο. 
Κάθε πράξη, μέσα στο λόγο, γεννά έναν κόσμο που τον 
δημιουργούμε μαζί με τους άλλους μέσα στη συμβίωση 
που γεννά τον άνθρωπο ως ύπαρξη. 
Συνεπώς κάθε ανθρώπινη πράξη έχει ηθική σημασία ως 
πράξη που συγκροτεί τον ανθρώπινο κόσμο. 
Ο δεσμός μεταξύ των ανθρώπινων υπάρξεων αποτελεί, 
σε τελευταία ανάλυση, το θεμέλιο κάθε ηθικής ως 
στοχασμού πάνω στη νομιμότητα της παρουσίας του άλλου.Το δέντρο της γνώσης, Αθήνα: Κάτοπτρο, 1992, σ.253 

 
--

συνειδησιακή εξέλιξη 2


                                             tekmoras
--

''Ίσως κάποια στιγμή φτάσουμε ως ανθρωπότητα,
σε ένα επίπεδο συνειδησιακής εξέλιξης που να
αξίζουμε το υπερήφανο όνομα που δώσαμε στο
είδος μας: homo sapiens''
                                                Stanislav Grof 
---
--
-

Συνειδησιακή εξέλιξη και ανθρώπινη επιβίωση

                                            tekmoras
--
-
Διπλωματικές διαπραγματεύσεις, διοικητικά και νομικά μέτρα, 
οικονομικές και κοινωνικές κυρώσεις, στρατιωτικές επεμβάσεις 
και άλλες παρόμοιες προσπάθειες είχαν ελάχιστη επιτυχία. 
Στην πράξη, δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα απ' όσα 
μπόρεσαν να λύσουν. 
Γίνεται όλο και πιο φανερό γιατί ήταν καταδικασμένες 
σε αποτυχία. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να 
ανακουφίσουν την κρίση έχουν τις ρίζες τους στην ίδια 
ιδεολογία η οποία εξαρχής την προκάλεσε. 
Σε τελική ανάλυση, η σημερινή παγκόσμια κρίση είναι 
κατ' ουσίαν μια ψυχοπνευματική κρίση. 
Αντανακλά το επίπεδο της συνειδησιακής εξέλιξης του 
ανθρώπινου είδους. 
Είναι δύσκολο, κατά συνέπεια, να φανταστούμε πως θα 
μπορούσε να λυθεί χωρίς μια ριζική εσωτερική μεταμόρφωση 
της ανθρωπότητας σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς την αναγωγή 
της τελευταίας σε ένα ανώτερο επίπεδο συγκινησιακής 
ωριμότητας και πνευματικής επίγνωσης.
Το έργο να ενσταλαχτεί στην ανθρωπότητα ένα εντελώς 
διαφορετικό σύνολο αξιών και σκοπών μοιάζει ελάχιστα 
ρεαλιστικό και πολύ ουτοπικό για να προσφέρει οποιαδήποτε 
αληθινή ελπίδα. 
Λαμβάνοντας υπόψη το δεσπόζοντα ρόλο της βίας και της 
απληστίας στην ανθρώπινη ιστορία, το ενδεχόμενο να 
μεταμορφωθεί η σύγχρονη ανθρωπότητα σε ένα είδος ατόμων 
ικανών για ειρηνική συνύπαρξη με τους συνανθρώπους τους 
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα και θρησκευτικές ή  πολιτικές 
πεποιθήσεις, πόσο μάλλον με τα άλλα είδη, οπωσδήποτε δεν 
ακούγεται πειστικό. 
Αντιμετωπίζουμε την ανάγκη να ενσταλάξουμε στην ανθρωπότητα 
βαθιές ηθικές αξίες, ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των άλλων, 
αποδοχή της ηθελημένης απλότητας και μια οξεία επίγνωση των 
οικολογικών αναγκαιοτήτων. 
Εκ πρώτης όψεως, ένα τέτοιο έργο παρουσιάζεται υπερβολικά 
φανταστικό ακόμη και για ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Παρ' όλα αυτά, όσο σοβαρή και κρίσιμη και αν παρουσιάζεται 
η κατάσταση, ίσως να μην είναι τόσο ανέλπιδη όσο φαίνεται. 
Έπειτα από σαράντα και πλέον χρόνια εντατικής μελέτης των 
ολοτροπικών καταστάσεων συνείδησης, κατέληξα στο 
συμπέρασμα πως οι θεωρητικές ιδέες και οι πρακτικές 
προσεγγίσεις που ανέπτυξε η υπερατομική ψυχολογία, επιστήμη 
η οποία προσπαθεί να συνθέσει την πνευματικότητα με το νέο 
παράδειγμα που αναδύεται στην δυτική επιστήμη, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην ανακούφιση της κρίσης την οποία όλοι 
αντιμετωπίζουμε. 
Αυτές οι παρατηρήσεις υπονοούν πως η ριζική ψυχοπνευματική 
μεταμόρφωση  της ανθρωπότητας δεν είναι μόνο δυνατή αλλά 
ήδη δρομολογημένη. 
Το ερώτημα είναι μόνο αν θα υπάρξει αρκετά γρήγορη και 
εκτεταμένη ώστε να αναστρέψει το σημερινό αυτοκαταστροφικό 
ρεύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
---
--
-
                                                 Stanislav Grof 

Η ψυχολογία του μέλλοντος, Αθήνα, Αρχέτυπο, 2000, σ.σ 371-372

---
--
-

Ο Σμαράγδινος Πίνακας


Ο Σμαράγδινος Πίνακας

Το Αλχημικό Όρος περιέχει τα μυστικά του
Σμαράγδινου Πίνακα.
Από το βουνό ξεχύνονται τα πρωταρχικά στοιχεία
της φωτιάς και του νερού.

--

Το γνωστότερο κείμενο που αποδίδεται στον
Ερμή τον Τρισμέγιστο
είναι ο Σμαράγδινος Πίνακας ή
Σμαραγδένια Δέλτος (Tabula smaragdina).
Λέγεται ότι ήταν χαραγμένο σε πράσινη πέτρα και
ανακαλύφθηκε από τη Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ,
κατ' άλλους από τον Μέγα Αλέξανδρο και κατ' άλλους
τον σοφό του πρώτου αιώνα Απολλώνιο τον Τυανέα.
Η πρωιμότερη γνωστή εκδοχή είναι ότι βρέθηκε από τον
ισλαμιστή αλχημιστή Τζαμπίρ ιμπν Χαγιάν
(δεύτερο βιβλίο των Στοιχείων της Θεμελίωσις),
που αναφέρει ως πηγή του τον Απολλώνιο.


O Σμαράγδινος Πίνακας:
1. Είναι αληθέστατο, αψευδέστατο, βεβαιότατο.
Ότι αυτό που είναι κάτω είναι σαν κι αυτό
που είναι άνω και αυτό που είναι άνω είναι σαν
κι αυτό που είναι κάτω, για την πραγμάτωση
του θαυμαστών του Ενός Πράγματος.

2. Και όπως όλα τα πράγματα προήλθαν
από το Ένα, έτσι και όλα τα πράγματα
γεννήθηκαν από αυτό το ένα δια της προσαρμογής.

3. Πατέρας του είναι ο Ήλιος, Μητέρα του η Σελήνη,
ο Άνεμος το κυοφόρησε, τροφός του είναι η Γη.

4. Είναι ο Πατέρας κάθε τελειότητας και πληρότητας
στον Κόσμο.

5. Η δύναμή του είναι ολοκληρωτική, εάν ξεχυθεί πάνω στη Γη

6. Θα χωρίσεις τη Γη από το Πυρ, το λεπτοφυές από το
χονδροειδές δρώντας ηπίως, με μεγάλη σύνεση και επιδεξιότητα.

7. Ανέρχεται από τη Γη στον Ουρανό και πάλι κατέρχεται
από τον Ουρανό στη Γη ενώνοντας και ζωοποιώντας
την ισχύ των ανώτερων και κατώτερων πραγμάτων.

8. Θα αποκτήσεις έτσι, τη δόξα ολόκληρου του κόσμου
και κάθε σκότος θα πετάξει μακρυά από σένα.

9. Αυτή είναι η κραταιά δύναμη κάθε δυνάμεως γιατί
υπερνικά καθετί το λεπτό και διαπερνά κάθε στερεό πράγμα.

10.Έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από εδώ προέκυψαν
θαυμαστές προσαρμογές των οποίων αυτή εδώ είναι η μέθοδος.

11.Γιαυτό ονομάζομαι τρεις φορές Μέγιστος Ερμής,
επειδή είμαι κύριος της γνώσης των τριών αρχών της
σοφίας του σύμπαντος.

12.Πράγματι, αυτό που είχα να πω σχετικά με την Λειτουργία
του Ήλιου ολοκληρώθηκε.

---
--
-
francis melville
Αλχημεία, Αθήνα, Κοχλίας, 2002, σ.σ 18 - 19


----
-- 

---
--
 
Related Posts with Thumbnails