Σεβίλλη-Πάσχα

αυτό μάλιστα !! είναι πάσχα !

με τις μουσικές του, με τις φορεσιές του...

με τα όλα του !!!!


αυστηρώς
επιβεβλημένη
ενέργεια !!!
μια απάντηση για όλους αυτούς, που προσπαθούν να μας πείσουν
ότι λύση για τα προβλήματά μας, είναι άλλος ένας πόλεμος !!
Related Posts with Thumbnails