Αναστάτωση

                             Georges Braque

--- 
--
-


Οι άνθρωποι δεν αναστατώνονται από τις καταστάσεις 
καθαυτές, αλλά από εκείνα που νομίζουν ότι 
βλέπουν σε αυτές. 


                                            Επίκτητος.


---
--
-
Related Posts with Thumbnails