Μορφές ...

                                                                     tekmoras

---

Τι μορφές έχουν ενδυθεί αυτά τα ζώα ; *

-

* Σε καμία περίπτωση , δεν έχω την πρόθεση να προσβάλω,
                                      υποβαθμίσω ή μειώσω τα ζώα...

---
--
-
Related Posts with Thumbnails