Το πανηγύρι των νεκρών ...

                                                                    tekmoras

---

Ένα πανηγύρι στήνεται κάθε τόσο.
Το πανηγύρι των νεκρών.
Στήνεται από νεκρούς που νομίζουν ότι είναι ζωντανοί,
για τους ζωντανούς που δεν ξέρουν ότι είναι νεκροί ...

---
--
-
Related Posts with Thumbnails