Το ξύπνημα του μυαλού ...                                                                       tekmoras

---

Το ξύπνημα του μυαλού
    από το μαύρο σκοτάδι της
επιβεβλημένης κοινωνικής διαμόρφωσης,
    μπορεί να συντελεστεί μόνο
όταν το άτομο φθάσει να κατανοήσει ότι,
    όντος έχει υποστεί αυτή την κοινωνική διαμόρφωση.

---

                 Δες αυτό...


---
--
-
Related Posts with Thumbnails