Μεταμόρφωση ...


                                                                           tekmoras

---

Όταν κάποιος, - όσο δύσκολο κι αν είναι -
σταματήσει να ακούει και να σκέφτεται,
μόνο όσα συμφωνούν με την
κοινωνική διαμόρφωση
που έχει υποστεί και τα κοινωνικά
πρότυπα που του έχουν επιβάλει,
τότε θα γνωρίσει μια άνευ προηγουμένου μεταμόρφωση.


---
--
-
Related Posts with Thumbnails