Όταν η άγνοια παντρεύεται το φόβο ...                                                                         tekmoras

---

Όταν στο κεφάλι κάποιου,

         παντρεύεται η άγνοια με το φόβο,

   τότε αναπόφευκτα αυτό που θα τεκνοποιηθεί,

                                θα είναι ο φασισμός.......

Ο έως τότε απλός παρατηρητής του φαινομένου τούτου, ....

                  θα πρέπει  να αναλάβει δράση απεντομωτή ........

---
--
-
Related Posts with Thumbnails