Εξέλιξη ...


                                                                                     tekmoras

-

 Η εξέλιξη του ανθρώπινου όντος συνεχίζεται εδώ και χιλιάδες,

                ή ακόμη καλύτερα εκατομμύρια χρόνια.....

---

                                                                                tekmoras
-

  Όπως και τώρα, έτσι και πάντοτε

                                        υπήρχαν εμπόδια ......

---
                                                                                     tekmoras

-

Όπως πάντοτε, έτσι και τώρα

                                                     θα υπερπηδηθούν ....


---
--
-
Related Posts with Thumbnails