Ελιξήριο αιώνιας νεότητας ...                                                               tekmoras

---

Αν,
χρόνος είναι η κίνηση της σκέψης
και εφόσον θεωρήσουμε δεδομένο,
ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
δεν ''σκέφτεται'', εύκολα καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι,
η ανθρωπότητα τείνει να ανακαλύψει
το ελιξήριο της αιώνιας νεότητας.

---
--
-
Related Posts with Thumbnails