Ελεύθερη Πτώση... ?

                                                                        tekmoras

---

Η αφιέρωση μερικών λεπτών έξω από τη δυναμική των
καθημερινών γεγονότων,
για να εκτιμήσει κάποιος την πραγματικότητα
της κατάστασής του
και για να τη συγκρίνει με το γεγονός του αναπόφευκτου
θανάτου του,
συνιστά το καλλίτερο εργαλείο ώστε να  ανακοπεί η
ελεύθερη πτώση του πνευματικού όντος στη
θάλασσα της ασυνείδητης κατάστασης.

---
--
-
Related Posts with Thumbnails