Η παραφύλαξη...                                                                       tekmoras

---

Αν κάποιο βράδυ παραφυλάξεις τον εαυτό σου,
μπορεί και να τον δεις,
μπορεί και να πετά...

---
--
-
Related Posts with Thumbnails