Οι κάτοικοι της γης...
                                                tekmoras
---

Οι κάτοικοι της γης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
σε όσους έχουν μυαλό αλλά δεν έχουν θρησκεία
και σε όσους έχουν θρησκεία αλλά δεν έχουν μυαλό.

                                         Αμπούλ Αλά αλ Μααρί

---
--
-
Related Posts with Thumbnails