Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον ;


                                                           tekmoras

---

Το πεπρωμένο μάς κάνει κομμάτια,
σαν να είμαστε από γυαλί,
και αυτά τα κομμάτια δεν ξανασμίγουν ποτέ.

                                       Αμπούλ Αλά  αλ Μααρί.

---
--
-
Related Posts with Thumbnails