Ψυχοθεραπεία....


                                                                     tekmoras

---

Διαταραχές στη διαχείριση των συναισθημάτων του απλού
ανθρώπου, αναμένεται το άμεσο επόμενο διάστημα,
σύμφωνα με μελέτες όλων των ειδικών υπηρεσιών της ελλάδος
και της ευρώπης.

Κατόπιν τούτου και κατόπιν ενημερώσεως του κατοχικού επιτελείου,
αποφασίζεται και διατάσσεται η διενέργεια εκλογών, ως μέθοδος
ψυχοθεραπείας και μαζικής ύπνωσης.

---
--
-
Related Posts with Thumbnails