Ξέρουμε τι κλείνει ή είναι όλα αριθμοί;
Με αφορμή και δείγμα μία σχολή ΕΠΑΣ προσπαθούμε να
αποδείξουμε οτι η κατάργηση σαν έννοια και σαν πρακτική,
δεν είναι λύση αλλά θάνατος...
Δείτε και τις άλλες κινήσεις μας στο site της σχολής

        http://epas-stemn.ark.sch.gr/index.ph...


---
--
-
Related Posts with Thumbnails