Και το πλήθος με τον αγύμναστο νου ...                                                                          tekmoras

---


        ... αλληλοσπρώχνεται
να υπακούσει τα κάθε είδους αφεντικά,

νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο,
το ξεροκόμματο που θα του πετάξουν θα είναι μεγαλύτερο ....

---
--
-
Related Posts with Thumbnails