Τη βία πολλοί εκαταδίκασαν, τη μαλακία ουδείς ...

                                                                                 tekmoras

---

Κατηγορηματικά και απερίφραστα καταδικάζω 
με τον πιο έντονο τρόπο,
τη μαλακία από όπου και αν προέρχεται.

Η συντονισμένη απόπειρα μαλάκυνσης των πολιτών,
θα πέσει στο κενό.

Όλοι οφείλουν, χωρίς μισόλογα και συμψηφισμούς, 
να πάρουν ξεκάθαρη θέση 
απέναντι σε κάθε μορφή μαλακίας.

Η αλυσίδα της τυφλής μαλακίας με επιθέσεις
κατά όλων των πολιτών.
είναι οργανωμένο σχέδιο μαλάκυνσης
και πρέπει να σταματήσει άμεσα.


---
--
-
Related Posts with Thumbnails