Παράνομη και η πανσέληνος...

                                                                              tekmoras

---

Μετά από πολύωρες συσκέψεις στο γιούρογκρουπ, στη κομισιόν,
στη κεντρική ευρωπαϊκή επιτροπή, στο συμβούλιο ασφαλείας,
στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς,  στο σύνδεσμο βιομηχάνων,
στο σύνδεσμο εφοπλιστών, στους G 8, στους G 20
και μετά από δικαιολογημένη απαίτηση των τραπεζοαφεντικών,
η πανσέληνος καθίσταται παράνομη και καταχρηστική και όπου
συναντάται θα εκτελείται.

Ο προφανής λόγος, είναι ότι η πανσέληνος παραπλανά τον πληθυσμό,
ο οποίος κάθεται και ρεμβάζει, αντί να δουλεύει ασταμάτητα
ώστε να ξεχρεώσει τα άντερα, που οι προαναφερθέντες τον έχουν
κάνει να πιστεύει ότι χρωστάει.

---
--
-

Related Posts with Thumbnails