Οι ικετεύοντες ...                                                                       tekmoras

---

Οι ικετεύοντες τα υλικά ψιχία, προφανώς και δεν θα τα πάρουν.
Ποσό μάλλον δε, θα χάσουν και το τελευταίο ψήγμα πνευματικότητας
που διαθέτουν.

---
--
-
Related Posts with Thumbnails