Το σύστημα

Candido Portinari

---
--
-

Η ''μηχανή'' μας λέει πως όποιος είναι εναντίον της είναι
εχθρός της χώρας.
Όποιος καταγγέλει την αδικία είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας.
Εγώ είμαι η πατρίδα, λέει η ''μηχανή''.
Αυτό το στρατόπεδο συγκεντρώσεως είναι
η πατρίδα μας: αυτή η σαπίλα, αυτή η απέραντη, άδεια από
ανθρώπους έκταση.
Γελιούνται αυτοί που νομίζουν πως στην πατρίδα
υπάρχει θέση για όλους.
Εμείς δεν ανήκουμε πουθενά.

Eduardo Galeano,
Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου, Αθήνα: Εξάντας 1978, σ.49

Related Posts with Thumbnails