Άνθρωπος της γνώσης
.
........................... Zdzisław Beksiński

---
--
-

Το να είσαι άνθρωπος της γνώσης δεν αποτελεί κατάσταση
που συνεπάγεται την μονιμότητα.
Δεν υπάρχει ποτέ η βεβαιότητα πως, ακολουθώντας
την προκαθορισμένη διαδικασία προς τη διδασκόμενη γνώση,
θα γίνεις άνθρωπος της γνώσης.
Εξ υπονοείται ότι η λειτουργία αυτής της διαδικασίας
είναι να καταδείξει πως μπορεί να γίνει κανείς
άνθρωπος της γνώσης.
Επομένως, το να γίνει κανείς άνθρωπος της γνώσης
είναι κάτι που δεν μπορεί να πραγματωθεί απόλυτα.
Είναι μάλλον μια ακατάπαυστη διαδικασία που περιλαμβάνει:
1) την ιδέα ότι πρέπει κανείς να ανανεώνει την αναζήτησή
του να γίνει άνθρωπος τη γνώσης,
2) την ιδέα της ανυπαρξίας της μονιμότητας, και
3) την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθήσει ένα μονοπάτι με καρδιά.

........................................................... Carlos Castaneda

Η διδασκαλία του Δον Χουάν, Αθήνα: Καστανιώτη 1977, σ.223


Related Posts with Thumbnails