Ρώμη

Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ρωμύλος
θεμελίωσε τη Ρώμη στον Παλατίνο
Λόφο στις 21 Απριλίου 753 π.Χ..
Στη συνέχεια σκότωσε το δίδυμο αδελφό
του Ρώμο και έγινε ο πρώτος βασιλιάς της.

Άλλος μύθος θέλει τον ευγενή Αινεία απο τη Τροία, ο οποίος

έφυγε όταν καταστράφηκε η Τροία στον Τρωικό πόλεμο,

να είναι ιδρυτής της Ρώμης αλλά αυτός ο μύθος επινοήθηκε

απο τους Ρωμαίους συκλητικούς όταν η Ρώμη έγινε

αυτοκρατορία και ήθελαν να είναι μια πολιτική συνέχεια μιας

άλλης μεγάλης πόλης. Αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν

την ύπαρξη οικισμών στην περιοχή ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ.

Η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα διαδοχικά στο Ρωμαϊκό Βασίλειο,

τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία και τελικά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Στην ακμή της η επιρροή της επεκτεινόταν σχεδόν σε όλη την

Ευρώπη και τις ακτές της Μεσογείου, ενώ ο πληθυσμός της

υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο. Με την μετάβαση

στο Χριστιανισμό απέκτησε και θρησκευτική σημασία και

καθιερώθηκε ως η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Μετά την

πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η πόλη παρήκμασε και

ο πληθυσμός μειώθηκε αισθητά. Στην περίοδο της Αναγέννησης

δεν είχε πια την πολιτική ισχύ του παρελθόντος, γνώρισε όμως

πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη λόγω της παρουσίας

του Πάπα.

Το 1871 έγινε η πρωτεύουσα της ενοποιημένης Ιταλίας.

Τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο ο

πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά και σήμερα η ευρύτερη

μητροπολιτική περιοχή έχει πάνω από 5 εκατομμύρια κατοίκους.

---

--

-

Η μουσική είναι του Mathias Klingner

Related Posts with Thumbnails