Λιώνω... χρυσό !!

Χρυσός.. το μέταλλο που από την αρχαιότητα έβαζε

τον κόσμο σε μεγάλους μπελάδες.

Μπορεί να βρεθεί, εκτός φυσικά απο τα ορυχεία,

και σε κοίτες ποταμών σε καθαρή μορφή και μπορεί

να διαμορφωθεί σχετικά εύκολα τόσο σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος όσο και θερμαινόμενος.

Σοβαρό πλεονέκτημά του αποτελεί ότι δεν οξειδώνεται.

-

-

Το λιώσιμο του χρυσού, έκανε ο V angel στο εργαστήρι του.

Related Posts with Thumbnails