επήρα τους δρόμους ...

κρήτη,
θερισιανό φαράγγι ..κύθηρα,
αη γιώργης στο βουνό ..


β. Εύβοια ..
γέφυρα του αλιακμονα..


Related Posts with Thumbnails