Ένα τζαμάρισμα για την 17η Νοεμβρίου ...

                    ... με τη φωνή του Δημήτρη Παπαχρήστου.
στο μπάσο ο φίλος Βαγγέλης..---
--
-
Related Posts with Thumbnails