Γραμμόφωνο του 19?? ...

---


    ...  σε ταβερνείο στον Ταΰγετο ...


                     (λήψη από κινητό μπαχατέλα )


---
--
-
Related Posts with Thumbnails