Μια μέρα ...tekmoras

---


                ...      περπατούσα στο σκοτάδι,

      
       και μου είπε :  έλα ...---
--
-
Related Posts with Thumbnails