Αντίδοτο στο φόβο ...

                                        tekmoras

---

Πόσες απ΄τις βασανιστικές ώρες δαπανήθηκαν
σε πραγματικότητες και απτά γεγονότα
και πόσες σε απατηλές προαισθήσεις και
αμφιβολίες και αμφισβητήσεις που βασίζονταν
σε κάτι που ποτέ δε συνέβη ;

Μια υγιή κοινή λογική και μια νοητική στάση
που αρνείται να αφιερώσει χρόνο στην ανάπτυξη
απατηλών φόβων, είναι το αντίδοτο ...

---
--
-

Related Posts with Thumbnails