Μαριονέτες...                                                                                  tekmoras

---

Όταν ο άνθρωπος δεν διαθέτει μία εμπειρική γνώση των
διαφόρων καταστάσεων συνειδητότητάς του,
ελέγχεται τότε από τις παρορμήσεις του,
και έτσι η ελεύθερη θέλησή του αποτελεί μια ψευδαίσθηση.
Και αυτή η ψευδαίσθηση ίσως είναι τραγική,
γιατί μπορεί να μετατρέψει κάθε ανθρώπινο ον,
όσο ευφυές και αν είναι, σε μια ανεύθυνη μαριονέτα,
σε σχέση με το πεπρωμένο του.
Τα σφάλματα που επιφέρει αυτή η ψευδαίσθηση είναι τόσο
καταστροφικά, για αυτό και αποτελεί το πρώτο εμπόδιο
που πρέπει να εξαλειφθεί από το δρόμο, αν ο άνθρωπος
επιθυμεί να ανακαλύψει τον αληθινό σκοπό της ύπαρξής
του και να μην πεθάνει ολοκληρωτικά.

                                                    Isha Schwaller de Lubicz

Το χρυσό σκήπτρο, Αθήνα: Πτερόεσσα 2009, σ.58


---
--
-
Related Posts with Thumbnails