Κρίμα !               
                     
                        tekmoras

---

Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουμε τον καλύτερο
αλλά δεν είναι ποτέ υποψήφιος...

                               Robert Orben

---
--


               
Related Posts with Thumbnails