Σκοτάδι;


                                                                         tekmoras

---

Σκοτεινές προοπτικές,
προερχόμενες από σκοτεινά κέντρα,
κατευθυνόμενες σε σκοτεινές συνειδήσεις,
στα πλαίσια της γενικής συσκότισης του πληθυσμού.

---
--
-
Related Posts with Thumbnails