Τρόμος...                                                   tekmoras
--
Τρόμος επικρατεί στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα
του πλανήτη, μετά από την άμεση και συγχρονισμένη,
κατανόηση του πληθυσμού, ότι για χιλιετίες λειτουργεί
ως άβουλος όχλος...

Ο τρόμος οφείλεται στο γεγονός, ότι ίσως πλέον είναι αργά
για οποιαδήποτε επαναφορά του πληθυσμού στην πρότερη κατάστασή του!

---
--
-

Related Posts with Thumbnails