Πολύ μεγάλη η χάρη τους .... .. . ...


                                                                                                 Kai Althoff 

   
                                          Kai Althoff                                                                                                
---

 '' Σου δίνω χάρη '' είπε ο Λουδοβίκος 15ος  στον Σαρολαί 

που είχε σκοτώσει κάποιον για διασκέδαση. 

'' Αλλά δίνω χάρη και σε οποιονδήποτε σε σκοτώσει ''.


                                                            Μαρκήσιος ντε Σαντ

Η φιλοσοφία στο μπουντουάρ, Αθήνα: Εξάντας 1979, σ. 195

---

--

-

Related Posts with Thumbnails