Αρνητικά συναισθήματαWillem de Kooning

---
--
-

Ας προχωρήσουμε τώρα στην πάλη με τα αρνητικά συναισθήματα.
Θα πρέπει, πρώτα από όλα, να συνειδητοποιήσετε πως δεν υπάρχει
ούτε ένα αρνητικό συναίσθημα που να είναι χρήσιμο
κατ'οποιονδήποτε
τρόπο.
Όλα τα αρνητικά συναισθήματα είναι το ίδιο βλαβερά και
δηλώνουν αδυναμία.
Θα πρέπει μετά να κατανοήσετε ότι μπορούμε να τα
καταπολεμήσουμε, ότι γίνετε να νικηθούν και να εξολοθρευτούν
διότι δεν υπάρχει πραγματικό κέντρο για αυτά.
Αν είχαν κάποιο πραγματικό κέντρο, δεν θα είχαμε καμιά πιθανότητα.
Θα είμασταν συνεχώς κάτω από την εξουσία τους.
Όμως, ευτυχώς για μας, δεν έχουν πραγματικό κέντρο.
Χρησιμοποιούν ένα τεχνητό κέντρο που είναι δυνατόν να βληθεί και
να καταστραφεί.
Και μόνο να το συνειδητοποιήσουμε, είναι αρκετό. Έχουμε όμως τόσες πολλές πεποιθήσεις, γνώμες και προκαταλήψεις για το θέμα,
που είναι δύσκολο να παραδεχτούμε ότι τα αρνητικά συναισθήματα
δεν είναι ούτε νομότυπα ούτε απαραίτητα.
Όσο πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα, αναπόφευκτα, ή ακόμη,
χρήσιμα για προσωπική έκφραση, και διάφορα άλλα,
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Χρειάζεται συγκεκριμένη νοητική προσπάθεια για να
κατανοήσουμε ότι είναι απολύτως άχρηστα, ότι δεν επιτελούν
τίποτε χρήσιμο στη ζωή μας, και από την άλλη, ότι ολόκληρη
η ζωή βασίζεται στα αρνητικά συναισθήματα.
Αυτό είναι που κανείς δεν συνειδητοποιεί.

---
........................................... ..... P.D. OUSPENSKY
Τα τελευταία κείμενα, Αθήνα: πτερόεσσα 1998, σ. 40---
In Search of the Miraculous: Fragments of an Unknown Teaching
is a 1947 book by Russian philosopher
P. D. Ouspensky about the teachings of the
Greek-Armenian mystic
G.I. Gurdjieff.
Related Posts with Thumbnails