οι πύλες της αντίληψης 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........................................................ kandinsky
---
--
-
> Ο εξωτερικός κόσμος είναι αυτός που βλέπουμε
κάθε πρωί στη ζωή μας, είναι ο τόπος που πρέπει,
θέλοντας και μη, να κερδίσουμε το ψωμί μας.
Στον εσωτερικό κόσμο δεν υπάρχει ούτε δουλειά,
ούτε μονοτονία.
Τον επισκεπτόμαστε μόνο στα όνειρα και στους
ρεμβασμούς, κι είναι τόσο παράξενος, που ποτέ δεν
βρίσκουμε τον ίδιο κόσμο δυο φορές στη σειρά.<
........................................... Aldous Huxley
-
Οι πύλες της αντίληψης, Αθήνα: Κάκτος, 1981 σ.46
Related Posts with Thumbnails