Ήλθες, είδες και απήλθες...

Ο κόσμος είναι θεατρική σκηνή

και η ζωή πέρασμα απο αυτή.

Ήλθες, είδες και απήλθες...

<<Δημόκριτος ο αβδηρίτης>>

Related Posts with Thumbnails