Όλα είναι ένα.


Όλα είναι αλληλένδετα:
Τα σύνολα και τα μη-σύνολα,
τα συγκλίνοντα και τα αποκλίνοντα,
η συγχορδία και η μονωδία.
Όλα συνταιριάζονται σε ένα
και απο το ένα προέρχονται όλα.
Related Posts with Thumbnails