Το φιλί

το φιλί!!
του ρουμάνου
γλύπτη,

Constantin Brancusi.

ψυχή υπάρχει

παντού, λιγη

δουλειά χρειάζεται

να βγεί στο φως!!

http://www.dindragoste.ro/arta/sarutul-brancusi.php

Related Posts with Thumbnails