αυστηρώς
επιβεβλημένη
ενέργεια !!!
μια απάντηση για όλους αυτούς, που προσπαθούν να μας πείσουν
ότι λύση για τα προβλήματά μας, είναι άλλος ένας πόλεμος !!
Related Posts with Thumbnails