εντάξει τα χρόνια κυλούν... άραγε όμως,

καταλλήγουν κάπου,

όπως τα νερά των ποταμών στη

θάλασσα ;;;;; ........
Related Posts with Thumbnails